Om os


Humble Håndbold er en lille forening hvor både børn og voksne skal føle sig velkomne.

Vi vil være en rar klub at opholde sig i, hvor alle kender alle og hvor man passer på hinanden.

Vi er en forening, hvor alle medlemmer selvfølgelig både skal yde og nyde. Derfor bliver medlemmerne ofte inddraget, når der skal løses konkrete opgaver.

Til bestyrelsen i Humble Håndbold er der valgt 5 medlemmer. Derudover har vi flere forskellige forenings-aktiviteter, som er organiseret med hver en områdeansvarlig, hvis funktion det er at finde et passende antal personer til at være med til at løse en konkret og afgrænset opgave.

Humble Håndbold er aktiv i lokalsamfundet omkring Humble sammen med hallen og øvrige foreninger.

Humble Håndbold har et godt samarbejde med mange forretninger og firmaer på Langeland og vi er meget glade og taknemmelige for den store opbakning og den økonomiske hjælp vi modtager.

 

Målsætningen for børnehåndbolden i Humble Håndbold

at skabe et godt idrætsmiljø med nærværende og ansvarlige voksne, som arbejder for at det enkelte barn sammen med holdkammeraterne oplever glæden ved idrætten igennem deltagelse i træning, kampe og oplevelsesaktiviteter

 

Målsætningen for Seniorafdelingen i Humble Håndbold

at fastholde interessen for håndbold samt at styrke den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

 

Humble Håndbold vil være stedet, hvor medlemmerne har lyst til at komme og hvor alle føler, at de er en del af klubben, uanset hvilken funktion de har.

Humble Håndbold ønsker at være toneangivende i lokalsamfundet og arrangerer

 • Håndboldtræning i sæsonen august – april
 • Store Hoppedag
 • Juletræsfest sammen med GUS
 • Kong Humble Fest
 • Arbejder på Langelandsfestival
 • Aktiviteter i lokalområdet sammen med andre foreninger

 

I Humble Håndbold forventer vi at…

 • alle medlemmer, forældre, trænere og ledere yder sit bedste for at fremme det gode kammeratskab
 • omgangstonen altid er positiv og kritik konstruktiv samt seriøs, og i første omgang rettet til den, den er stilet imod
 • forældrene møder op til træning og kamp for derigennem at støtte deres børn i at få en god og positiv idrætsoplevelse
 • forældrene deltager i de forældremøder der bliver arrangeret i løbet af en sæson
 • forældrene påtager sig konkrete opgaver og bakker således op om børnenes interesser og foreningens trænere og ledere. Det kan ske ved deltagelse i køre- og vaskeordninger, holdleder-funktioner, medvirken ved fællesarrangementer og ved at melde afbud til træning og kamp inden for de aftalte frister
 • det fastsatte kontingent betales rettidigt

 

I Humble Håndbold vil vi have konkurrence – men vi vil også have det sjovt.
Kom selv og vær med – vi har også plads til dig.